Ponujamo vam dve zavarovanji: izberite možnost, ki vam ustreza.

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zavarovanje, ki ga mora imeti vsako registrirano vozilo. Velja v primeru prometne nesreče, ko z vozilom nenamerno povzročite škodo drugemu udeležencu v prometu, pri čemer zavarovalnica oškodovancu povrne škodo.

Splošni avtomobilski kasko krije škodo zaradi poškodovanja vozila, ki je posledica nepredvidenih dogodkov, ko je vozilo v prometu ali miruje.

Avtomobilsko zavarovanje je na voljo tudi za poslovne uporabnike.